Curs d'Ètica a 4rt d'ESO

El curs pretén orientar els/les alumnes de 4t d'ESO a l'hora d'escollir el seu futur, ja sigui com a estudiants, o bé en el seu accès al món laboral.