Curs de programació de pàgines web.

Curs de matemàtiques de 3r ESO Grup A

Curs de matemàtiques de 3r d'ESO grup B

Curs de matemàtiques de 3r d'ESO, grup C

Curs de Tecnologia de 3r d'ESO