Curs de Filosofia de 1r de batxillerat

Curs d'història del món contemporani

Curs de Psicologia de 1er de Batxillerat

Curs de Sociologia de 2n de Batxillerat