BIOLOGIA 1 BATX

Curs de química de 1r de batxillerat

Curs de Mecànica de 1r de batxillerat

Tecnologia Industrial de primer de Batxillerat

Optativa d'electrotècnia de 2n de Batxillerat