Curs de llengua i literatura catalanes de 2n de batxillerat