Optativa d'informàtica del batxillerat 2n. Trimestre

Curs de matemàtiques aplicades a les ciències socials de 2n de batxillerat
Materia del segon curs de Tecnologia Industrial.

Optativa d'informàtica del batxillerat 1r. Trimestre