Curs de matemàtiques aplicades a les ciències socials de 2n de batxillerat

Optativa d'informàtica del batxillerat 1r. Trimestre

Optativa d'informàtica del batxillerat 2n. Trimestre

Materia del segon curs de Tecnologia Industrial.