Aquest mòdul preten ser una ajuda en el desenvolupament de diferents habilitats i en l'adquisició de tècniques per dur a teme accions de suport domiciliari a les persones usuàries i a les seves famílies. Prioritzant la tasca educativa per sobre de l'assistencial.

Com alumnes  heu d'aportar a la formació i més tard a la feina les qualitats de la paciència, l'empatia i la capacitat d'escoltar.