coses antigues-

Curs pel professorat de Comerç i màrqueting.

Curs de formació de la Lacetània

Curs pel professorat de Comerç i màrqueting.